Loading content, please wait..

C2005景觀造景材料(戶外家具)

編號 大項目及細項 尺寸/註記 數量 單位 材料 工資 單價 概算 型式 提供 說明
C2005.001  鋁合金休閒椅/長型桌(52*28*28)*1+雙人椅*2+單椅*2+9尺雨傘     組  95,000    95,000  95,000    請先登入  
C2005.002  鋁合金休閒椅/長型桌(52*28*28)*1+單椅*6+9尺雨傘     組  125,000    125,000  125,000    請先登入  
C2005.003  鋁合金休閒椅/圓桌(60)*1+單椅*4+7尺雨傘     組  60,000    60,000  60,000    請先登入  
C2005.004  鋁合金公園椅-高背   38吋-本色  組  10,200    10,200  10,200    請先登入  
C2005.005  鋁合金公園椅-高背   42吋-本色  組  11,000    11,000  11,000    請先登入  
C2005.006  鋁合金公園椅-高背   48吋-本色  組  11,600    11,600  11,600    請先登入  
C2005.007  鋁合金公園椅-高背   48吋-仿木  組  13,600    13,600  13,600    請先登入  
C2005.008  鋁合金公園椅-無背   42吋-綠色  組  8,200    8,200  8,200    請先登入  
C2005.009  鋁合金公園椅-無背   48吋-綠色  組  8,600    8,600  8,600    請先登入